Kontaktné informácie

 

Fakturačná adresa

CAMEA SK, s.r.o.

Sabinovská 67/5065

Prešov 080 01

IČO : 36 468 924

DIČ : 2020008287

IČ DPH : SK2020008287

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 33575/P

 

Bankové informácie

Fio banka, a.s.

210 094 7348 / 8330

IBAN : SK 59 8330 0000 0021 0094 7348

SWIFT : FIOZSKBAXXX

 

ČSOB, a.s.

400 178 5776 / 7500

IBAN : SK 27 7500 0000 0040 0178 5776

SWIFT : CEKOSKBX

 

Tatra Banka, a.s.

262 672 8545 / 1100

IBAN : SK 78 1100 0000 0026 2672 8545

SWIFT : TATRSKBX

 

Centrála Prešov

Otváracia doba : Pondelok - Piatok 8:00 - 17:00

Adresa : Sabinovská 67, Prešov, 080 01

Telefonický kontakt : 051 / 77 255 85

Platba kartou alebo v hotovosti.

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

fax č.: 051/ 7721 596


Mapa