6 mýtov o tlačiarňach a náplniach

Snažili sme sa odhaliť niektoré z najbežnejších mýtov a zhromaždili sme ich pre vás. Keď sa dozviete pravdu, ktorá sa skrýva za týmito mýtmi, pochopíte, prečo by ste mali byť voči nim opatrní alebo ich úplne ignorovať. V nasledujúcich bodoch vyvrátime zopár nepravdivých tvrdení, vďaka čomu vám umožníme ušetriť čas, peniaze a zbytočné problémy spojené s vašou tlačiarňou a náplňami.
Mýtus: „Ak zaznie správa o nedostatku atramentu v tlačiarni, mali by ste prestať tlačiť.“
Tlačiarne zobrazia správu o nedostatku atramentu v dostatočnom predstihu, t.j. oveľa skôr, ako bude hladina atramentu kriticky nízka. Väčšina tlačiarní Vás vyzve na výmenu kazety za novú, hoci v skutočnosti v tlačiarni zostáva ešte dostatok atramentu. To môže byť pre užívateľa znepokojujúce. Ak sa chcete dozvedieť, či vaša konkrétna tlačiareň vydáva upozornenie na predčasný nedostatok atramentu, odporúčame pokračovať v tlači aj po zobrazení správy - možno budete prekvapený, koľko ďalších bezchybných výtlačkov vaša tlačiareň vyprodukuje. Majte vždy po ruke novú kazetu ale starú nevymieňajte, kým nezistíte, že kvalita tlače začne klesať.
Mýtus: „Mali by ste používať iba kazety, ktoré boli vyrobené výrobcom tlačiarne.“
Mnoho výrobcov tlačiarní tvrdí, že používanie alternatívnych kaziet dokáže spôsobiť zlú kvalitu výstupu alebo dokonca trvalé poškodenie tlačiarne. Aj keď sa niektorí dodávatelia obávajú výroby takýchto kaziet, nemusí to hneď znamenať krok vedľa. Renomovaní predajcovia, ktorí poskytujú záruku kvality, sú schopní vyprodukovať výtlačky porovnateľné s kvalitou originálnych kaziet či dokonca lepšiu. Dôkladne vyrobené alternatívne náplne majú rovnakú kompatibilitu a kvalitu ako originálne náplne.
Mýtus: „OEM (originálne) kazety produkujú vyššiu výťažnosť tlače ako alternatívne kazety.“
Nebojte sa zakúpiť si od nás aj alternatívnu kazetu. Získate tým nielen kvalitu tlače, ktorá je porovnateľná s originálom, ale tiež výťažnosť tlače, ktorá sa nijak nelíši. ABCtonery dodržiavajú protokol ISO rovnako ako samotní výrobcovia tlačiarní a osobne kontrolujeme každý toner a atrament, ktorý opúšťa náš sklad. Niektoré neoriginálne kazety Vám dokonca zaručia vyššiu výťažnosť tlače. A to tak, že sa kazeta počas procesu výroby/renovácie zásobí väčším množstvom atramentu alebo toneru. Ako tvrdí obchodný reťazec PC World „naše testy ukazujú, že všetok atrament pochádzajúci od „tretích strán“ v našej testovacej skupine priniesol viac výtlačkov na jednu kazetu – a navyše stojí menej ...“
Mýtus: „Použitie alternatívnych náplní môže zrušiť záruku tlačiarne.“
Niektorí zákazníci majú dojem, že používaním tlačových kaziet, ktoré boli vyrobené inak ako tlačiarenskou spoločnosťou, môžu zrušiť záruku tlačiarne, v prípade, že dôjde k jej poškodeniu. To však nie je pravda. Je len na Vás, či sa rozhodnete užívať kompatibilné produkty vyrobené tretími stranami. Pokiaľ máte na daný tovar záruku, ste chránený zákonom o záruke „Magnuson-Moss“ (z angl. Magnuson- Moss Warranty act), na základe ktorého Vám nesmie byť odmietnutá reklamácia iba preto, že používate alternatívne kazety. Výrobca musí stanoviť podmienky reklamácie tak, aby bola v súlade s týmto zákonom.
Mýtus: „Nízka kvalita výstupu je výsledkom chybnej tlačovej kazety.“
Ľudia často uveria, že vyblednuté výtlačky, pruhy a šmuhy sú výsledkom chybnej kazety, alebo kazety s nedostatkom atramentu. Nie je to vždy tak. Predtým ako automaticky usúdite, že je Vaša kazeta chybná, lebo javí známky zlej kvality výstupu, skúste zapnúť funkciu čistenia kazety v tlačiarni. Spustením tejto funkcie umožníte dotlačiť upchatý atrament, ktorý môže brániť v tlači. Ak narazíte na podobné problémy s tonerovou kazetou, skúste ňou pokývať vpred a vzad. Jemnými pohybmi dôjde k rovnomernému rozloženiu tonera, ktorý sa mohol zaseknúť na jednom z koncov kazety. V prípade, že ťažkosti s tlačou pretrvávajú, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na asistenčné oddelenie našej spoločnosti a veľmi radi vám pomôžeme tento problém vyriešiť.
Mýtus: „Alternatívne náplne majú kratšiu životnosť.“
Kvalitné alternatívne náplne môžu mať rovnakú alebo dokonca vyššiu životnosť ako originálne náplne od výrobcu tlačiarní. Trh s alternatívnymi náplňami sa od čias, keď boli nekvalitné a nepresné, výrazne zmenil. Dnes existuje množstvo spoľahlivých výrobcov, ktorí vyrábajú alternatívne náplne s vysokým štandardom kvality. Niektorí z týchto výrobcov sú dokonca tak presvedčení o kvalite svojich výrobkov, že ponúkajú záruku porovnateľnú s výrobcami originálnych náplní. Výberom kvalitných alternatívnych náplní môžete ušetriť značné množstvo peňazí bez toho, aby ste museli obetovať kvalitu tlače. Výhodou používania alternatívnych náplní nie je len finančná úspora, ale aj pozitívny vplyv na životné prostredie. Dôležité je vybrať si overeného dodávateľa, ktorý dodržuje kvalitu a záručné podmienky – teda nás. 😉