Naše zameranie na kvalitu potvrdzujeme aj získaním ISO certifikátov.

Nielen naši dodávatelia, ale už aj my sme sa stali držiteľmi certifikátov ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

Úspešná spoločnosť je tá, ktorá je poháňaná kvalitou - od spôsobu, akým je prevádzkovaná, cez štandardy služieb zákazníkom, ktoré si stanovila, až po produkty, ktoré dodáva. Zameranie na kvalitu z nás robí organizáciu, ktorá je lepšie vybavená na splnenie požiadaviek aj náročných zákazníkov.

ISO certifikat kvalityISO 14001:2004ISO 9001:2008